Nové všeobecné podmínky

Dne 1. 1. 2021 vstupuje v platnost Opatření obecné povahy – Všeobecné oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-S/1/08.2020-9, ze dne 18. 8. 2020, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. V souladu s novou právní úpravou dochází s účinností od 1. 1. 2021 ke změně Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb elektronických komunikací (VOP) a Ceníku s parametry služby internet.